Incrementi la seva facturació reduint més del 30% les cites no presentades

Alhora Health és un servei orientat a Centres Sanitaris Privats que li permet realitzar una comunicació automàtica i efectiva a les cites programades amb antelació, sense afegir més càrrega al departament d'Atenció al Pacient, i amb l'objectiu de reduir al màxim les cites no presentades

Com?
img

Com funciona?

Automatització

De manera automatitzada, el nostre servei envia una comunicació al pacient n dies abans de la cita, preguntant si pot assistir.

Llibertat d'horaris

El pacient rep en el seu telèfon mòbil la comunicació, i pot respondre sense horaris, sense explicacions, 24×7.

Gestió interna

Les respostes dels pacients es capten, es processen i es visualitzen en la nostra plataforma online Alhora Health.

Benefici

Atenció al Pacient obté un doble benefici, d'una banda el NO rebut permet reprogramar la cita i d’altra banda es pot omplir el "buit" amb una nova visita.
Alhorasolutions

Automatización

De manera automatizada, nuestro servicio envía una comunicación al paciente n días antes de la cita, preguntando si puede asistir.

Libertad de horarios

El paciente recibe en su teléfono móvil la comunicación, y puede responder sin horarios, sin explicaciones, 24×7.

Gestión interna

Las respuestas de los pacientes se captan, se procesan y se visualizan en nuestra plataforma online Alhora Health.

Beneficio

Atención al Paciente obtiene un doble beneficio, por un lado el NO recibido permite reprogramar la cita y a su vez se puede rellenar el "hueco" con una nueva visita.

Conclusions

ALHORA Health permet als Centres Privats

Es generen comunicacions automàtiques i efectives amb tots aquells pacients que han de fer-se una prova o revisió concreta periòdicament. Gestionant les respostes afirmatives als recordatoris de la revisió enviats, es generen noves visites a més d’elevar el grau de fidelització del pacient.

Serveis cancel·lats a última hora, una màquina que deixa de funcionar, situacions imprevistes que generen que de manera urgent des d’Atenció al Pacient s’hagi de comunicar al pacient que no assisteixi a la seva cita. Aquesta acció comporta un gran desgast i consum de RRHH. Amb el nostre servei s’eliminen les trucades, enviant una comunicació amb confirmació de lliurament al pacient comunicant la incidència.

La nostra plataforma permet conèixer l’opinió dels nostres pacients sobre els serveis prestats, l’atenció, temps d’espera… de manera fàcil, automatitzada i ràpida, amb la possibilitat de recaptar la informació sol·licitada sobre un públic objectiu molt elevat.

El nostre servei proposa al pacient una nova manera de comunicar-se amb el Centre, sense horaris, sense haver de donar explicacions, 24×7….. aquesta opció redueix de manera directa les trucades entrants al Centre.

Rebre una comunicació del Centre en el teu mòbil, que et recordin una cita o que t’indiquin com és la preparació de la mateixa…Aquestes accions incrementen la fidelització i percepció de marca en els seus pacients.

AlhoraSolutions - Comunicación con el paciente a través del canal movil

Contacta amb nosaltres