Redueix més del 30% les cites no presentades

Alhora Health és un servei orientat a Hospitals que funciona de manera autònoma sense afegir més càrrega a Admissions, que permet reduir més del 30% les cites no presentades en els primers mesos de funcionament, que evita haver d'enviar la majoria de cartes o trucades i permet reduir la llista d'espera.

Com?
img

Com funciona ALHORA HEALTH?

En aquest gràfic es resumeix el funcionament del servei en els centres hospitalaris.
El flux descrit permet automatitzar i transmetre qualsevol tipus de comunicació que es desitgi realitzar amb el pacient, permetent alhora la capacitat de resposta a aquesta comunicació per part del pacient.

Quines comunicacions puc gestionar amb ALHORA HEALTH?

Gestiona de manera automàtica tot el CICLE de comunicació amb el pacient:

1. Citacions

Amb validació de lliurament de la comunicació al pacient.

2. Reprogramacions

Amb tractaments diferenciats en funció de si té o no data assignada.

3. Preparacions

Comunicació complementària on s'informa el pacient si requereix algun tipus de preparació específica per a determinada exploració o prova.

4. Recordatoris

Bidireccionals, amb capacitat perquè el pacient respongui a través del mateix canal.

5. Cancel·lacions / Baixes de visites

Cancel·lacions urgents individualitzades o massives.

*Es tindrà constància sempre si s’ha realitzat o no el lliurament al pacient de totes les comunicacions anteriorment especificades.

AlhoraSolutions - Comunicación con el paciente a través del canal movil

ALHORA Health permet a l’Hospital

Es pregunta al pacient N dies abans de la cita si podrà assistir o no, sense haver de donar explicacions per si no pot assistir i podent respondre on vulgui i a l’hora que vulgui. Si respon que NO assistirà, des d’Admissions podem aprofitar el forat per a programar visites urgents o reduir llista d’espera.

El servei permet tenir una traçabilitat total per a saber si una determinada comunicació s’ha lliurat o no en el mòbil del pacient. En el cas de les citacions, per exemple, ja no seria necessari enviar la carta, eliminant de manera gairebé total l’elevat cost de l’enviament d’aquestes.

El nostre servei proposa al pacient una nova manera de comunicar-se amb l’Hospital, sense horaris, sense haver de donar explicacions, 24×7….. aquesta opció redueix de manera directa les trucades entrants a l’Hospital.

Serveis cancel·lats a última hora, una màquina que deixa de funcionar, situacions imprevistes que generen que de manera urgent des d’Admissions s’hagi de comunicar al pacient que no assisteixi a la seva cita. Aquesta acció comporta un gran desgast i consum de RRHH. Amb el nostre servei s’eliminen les trucades, enviant una comunicació amb confirmació de lliurament al pacient comunicant la incidència.

Rebre una comunicació de l’Hospital en el teu mòbil, que et recordin una cita o que t’indiquin com és la preparació de la mateixa…Aquestes accions incrementen la fidelització i percepció en la ciutadania que l’Hospital de referència se’n “recorda” de la teva cita.

AlhoraSolutions - Comunicación con el paciente a través del canal movil

Contacta amb nosaltres